BÅTKURS.NU

3 h

Grundkurs, inga förkunskaper krävs. Kursen kan förläggas på en förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Moment som ingår i kursen:

 •  Vi manövrerar båten i låg fart, kör framåt, backar, hålla still, släppa av folk m.m.

 • Vi övar olika tilläggningar vid brygga

 • Vi pratar sjömanskap och säkerhet ombord

 • Vi tittar på vad sjökortet kan ge oss för information.

6 h

I den här kursen är det mer praktik och mer öva och nöta in moment. Kursen förläggs på en dag eller en eftermiddag och kväll. Vi stannar och äter på något mysigt ställe.

Moment som ingår i kursen:

 • Enkel teori om hur båtar beter sig i vattnet, vind, sjökort och sjömärken, säkerhet ombord samt vikten av positivt tänkande

 • Vi manövrerar båten i låg fart

 • Vi övar på att hålla båten still och på hur man släpper iland en person

 • Vi navigerar i utprickat farvatten och utför lägesbestämning

 • Vi övar ”man över bord” utan att bada

 • Vi utför olika backövningar

 • Vi övar tilläggning vid brygga, i y-bom, på boj och i naturhamn.

I egen båt

Kurserna 3h och 6h kan väljas att göras i er egen båt. Instruktören finns bredvid hela tiden och coachar och ger er feedback. Ett mycket bra alternativ för att bli säkrare båtförare och känna sig tryggare i sin egen båt

15 h

Det här är en helgkurs men den kan även planeras på två vardagar om önskemål finns. Vi åker mycket båt i kursen och övar och nöter in moment ordentligt samtidigt som vi kan öka hastigheten och ta oss längre ut i skärgården.

Vi startar dag ett kl 9 och kör båt till ca kl 17. Vi checkar in på ett mysigt vandrarhem i mellanskärgården och äter en god middag på restaurang som bekostas av deltagaren själv utöver kursavgiften. Det är ett bra tillfälle för frågor, funderingar och reflektioner. Efter middagen är det fritid och man gör vad man vill, kanske utforskar ön vi övernattar på.

Dag två börjar med frukost kl 8 och sedan pratar vi om gott sjömanskap och övar de vanligaste knoparna innan vi kl 10 åker ut med båten och övar igen. Åter i hamn ca kl 16.

Det här är en kurs där vi ska ha roligt tillsammans och njuta av ny kunskap och erfarenhet samt av att ha en trevlig helg i vår vackra skärgård.

Moment som ingår i kursen:

 • Teori under kursens gång gällande hur båtar beter sig i vattnet, vind, väjningsregler, lanternor, sjökort och sjömärken, säkerhet ombord samt vikten av positivt tänkande.

 • Vi manövrerar båten i låg fart

 • Vi övar på att hålla båten still och på hur man släpper iland en person

 • Vi gör manövrar för att se effekten av roder eller propellerverkan

 • Vi navigerar i utprickat farvatten och utför lägesbestämning

 • Vi övar ”man över bord” utan att bada

 • Vi övar att backa med olika övningar

 • Vi övar tilläggning vid brygga, i y-bom, på boj och i naturhamn

 • Vi ökar farten när vi navigerar oss fram i skärgården

 • Vi övar undanmanöver

 • Vi övar på hur man kan ta olika sorters svall

 • Vi lägger till i gästhamn

 • Vi läser sjökort och pekat ut objekt i naturen och på sjökortet

 • Vi styr efter kompass och i enslinje samt utför en kurskontroll i enslinje

I priset ingår lunch och fika dag ett och två samt logi på vandrarhem inkl frukost.

Kursdeltagaren erhåller intyget Båtpraktik dager efter kursen.

Sjösäkerhetsutbildning för fritidsskepparen

För yrkessjöfarten finns säkerhetskursen Basic Safety som är en grundläggande säkerhetskurs för den som arbetar till sjöss. Basic Safety är en 40 h kurs som innehåller första hjälpen, brandskyddsutbildning, överlevnadsteknik och egensäkerhet.

Vår Sjösäkerhetsutbildning riktar sig till dig som fritidsbåtägare. Utbildningen kan ses som en komprimerad Basic Safety anpassad för fritidsskepparen. Olyckan kan även drabba fritidsbåtsägaren. Hur skyddar vi oss bäst vid en brand? Vilken säkerhetsutrustning behövs ombord? Hur gör jag hjärtlungräddning och om någon fastnar med handen i ankarspelet? Båten läcker in vatten vad kan vi göra? Om någon faller överbord hur överlever man bäst i kallt vatten och hur ska vi få ombord personen igen?

De här frågorna och mycket mer kommer du få svar på under kursen Sjösäkerhet för fritidsskepparen.

Kursen är 10 h, en lång innehållsrik dag.

Det är viktigt att alla ombord har dessa kunskaper så bjud med er hela besättningen eller familjen som vistas på er båt.

Kursinnehåll

 • HLR

 • Första hjälpen enligt LABC

 • Brandteori

            - Installationer i båtar

            - Handbrandsläckare

            - Släckteknik.

 • Brandpraktik

            - Släckningsövningar

 • Läcktätning, teori

 • Pyroteknik, teori samt praktik

 • Överlevnadsteknik, teori

 • Överlevnadsteknik, Praktik

            - Upptagning av person i vattnet.

Tele

070-2551415